Πολίτευμα

Το πολίτευμα της Τσεχίας είναι η  κοινοβουλευτική δημοκρατία.  Στην κοινοβουλευτική δημοκρατία,  η εκλεγμένη από τον λαό κυβέρνηση παίρνει τις πολιτικές αποφάσεις. Αρχηγός του κράτους είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος είναι αιρετός και δεν έχει ουσιαστικές πολιτικές αρμοδιότητες.

 

πηγή: wikipedia.org

Advertisements