Εκπαίδευση

Η σχολική χρονιά ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνει στις 30 Ιουνίου. Η δομή του εκπαιδευτικού συστήματος έχει ως εξής:

Προσχολική εκπαίδευση, ηλικία από 3 έως 6 ετών. Ο κοινός τίτλος είναι Mateřská škola
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ηλικία από 6 έως 15 ετών. Ο κοινός τίτλος είναι Základní škola
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ηλικία από 15 έως 19 ετών. Ο κοινός τίτλος είναι Střední škola

Σε συμφωνία με το εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης της εκπαίδευσης στη Δημοκρατία της Τσεχίας, έχει εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια ένα νέο σύστημα κειμένων διδακτέας ύλης για την εκπαίδευση για μαθητές από 3 έως 19 ετών.

Οι γενικοί κανόνες των προγραμμάτων εκπαιδευτικού πλαισίου συμπεριλαμβάνουν:

  •  τον προσδιορισμό μίας νέας στρατηγικής στην εκπαίδευση που υπογραμμίζει τις βασικές ικανότητες, τη σχέση τους με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και την εφαρμογή της γνώσης και των δεξιοτήτων στην πρακτική ζωή
  • την υποστήριξη της δια βίου εκμάθησης
  • την καθιέρωση του βασικού εκπαιδευτικού επιπέδου για όλους τους αποφοίτους κάθε σταδίου της εκπαίδευσης
  •  την υποστήριξη της εκπαιδευτικής αυτονομίας των σχολείων και των επαγγελματικών ευθυνών των καθηγητών για τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης.

    Η ιδέα της εκπαίδευσης βασίζεται στις βασικές ικανότητες, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν ικανότητες στον τομέα της εκμάθησης, της επίλυσης προβλημάτων και της επικοινωνίας καθώς επίσης και κοινωνικές, διαπροσωπικές και αστικές ικανότητες.

πηγή: etwinning.net

Advertisements