Εξαγωγές

Η Τσεχία είναι κυρίως βιομηχανική χώρα και συγκαταλέγεται μεταξύ των βιομηχανικότερων χωρών της Ευρώπης. Από άποψη ορυκτού πλούτου είναι από τις σημαντικότερες χώρες της Ευρώπης και το υπέδαφός της περικλείει κοιτάσματα μεταλλευμάτων ουρανίου αργύρου, χαλκού, υδραργύρου, κασσιτέρου, ψευδαργύρου, αντιμονίου, κοιτάσματα λιθανθράκων, πετρελαίου κ.ά. Επίσης υπάρχει χρυσός και μερικοί πολύτιμοι λίθοι. Εξαιτίας της μεγάλης αφθονίας γαιανθράκων και θερμοηλεκτρικής ενέργειας αναπτύχθηκε η βαριά βιομηχανία κι ιδιαίτερα ο τομέας της σιδηρουργίας και της μεταλλομηχανουργίας. Αναπτυγμένη είναι επίσης η βιομηχανία, υφαντουργίας, ειδών διατροφής, βυρσοδεψίας, υαλουργίας, κεραμικής, μουσικών οργάνων κλπ.

Και οι άλλοι τομείς της οικονομίας είναι επίσης αναπτυγμένοι. Έτσι η γεωργία αποτελεί μία σημαντική πηγή πλούτου κι είναι σε ευρεία κλίμακα μηχανοποιημένη. Από τα σπουδαιότερα προϊόντα αναφέρουμε τη σίκαλη, το κριθάρι και άλλα δημητριακά, πατάτες, φρούτα κ.ά. Αξιόλογος είναι και ο δασικός πλούτος, ο οποίος καλύπτει το 1/3 του εδάφους και με την ορθολογική εκμετάλλευσή του τροφοδοτεί πολυάριθμα εργοστάσια επίπλων, χαρτοποιεία και πριονιστήρια. Η Τσεχία είναι από τις πλουσιότερες δασωμένες χώρες της Ευρώπης. Η κτηνοτροφία αποτελεί κι αυτή αξιόλογη πηγή πλούτου. Ιδιαίτερα αναπτυγμένη παρουσιάζεται στη Βοημία και Μοραβία, όπου επικρατούν τα βοοειδή. Στη Σλοβακία είναι συγκεντρωμένη σχεδόν όλη η κτηνοτροφία προβατοειδών και αιγοειδών, ενώ άφθονοι είναι οι χοίροι και τα άλογα στη Μοραβία. Εξάγει κύρια μηχανήματα, ατσάλι, σίδηρο και γενικά έτοιμα προϊόντα και εισάγει είδη διατροφής και πρώτες ύλες.

πηγή: livepedia.gr

Advertisements