Κλίμα- Μορφολογία Εδάφους- Βουνά- Ποτάμια- κλπ.

Το κλίμα της χώρας είναι ηπειρωτικό και παραλλάσσει, ανάλογα με τις τοπικές διαμορφώσεις. Οι χειμώνες είναι ψυχρότεροι από τους χειμώνες της Δυτικής Ευρώπης χωρίς βέβαια να έχουν τη δριμύτητα των χειμώνων της Ρωσίας. Το καλοκαίρι μπορεί να χαρακτηριστεί γενικά ως θερμό. Η μέση ετήσια θερμοκρασία στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας φτάνει στους 8°C. Οι βροχές πέφτουν κατά κανονικά διαστήματα και κύρια το καλοκαίρι και είναι συχνότερες στην περιοχή των Καρπαθίων.

Το μεγαλύτερο μέρος του εδάφους είναι ορεινό. Μπορούμε να χωρίσουμε τη χώρα σε 3 γεωγραφικά τμήματα. Προς Δ. βρίσκεται η Βοημία, που είναι ένα εκτεταμένο υψίπεδο, διαρρέεται από τον ποταμό Έλβα και έχει τα Σουδητικά όρη, Μεταλλοφόρα όρη, το Βοημικό Δρυμό και τα Υψώματα της Μοραβίας. Στο κέντρο βρίσκεται η Μοραβία, που είναι μια μεγάλη λωρίδα κατά το πλείστο λοφώδης και διασχίζεται από πολλές οροσειρές με διεύθυνση από ΒΑ. προς ΝΔ. Οι σπουδαιότερες από αυτές είναι η οροσειρά Βοημίας – Μοραβίας στα δυτικά σύνορά της. Προς Α. το υψίπεδο της Μοραβίας μεταπίπτει στην περιοχή των Καρπαθίων ορέων, που αρχίζουν από το Δούναβη και καταλήγουν στα Πολωνικά Καρπάθια. Προς τα Β. της Μοραβίας βρίσκεται η Σιλεσία, της οποίας το έδαφος είναι περιορισμένης έκτασης, αλλά έχει σημαντική οικονομική σημασία, γιατί περιέχει πλούσια ανθρακοφόρα κοιτάσματα.
Η χώρα διαρρέεται από πολλούς ποταμούς οι σπουδαιότεροι των οποίων είναι τρεις: ο Έλβας, ο Δούναβης, ο Όντερ. Ο Έλβας ανήκει στην Τσεχία μόνο κατά τον άνω ρου του και δέχεται εντός αυτής πολλούς παραποτάμους, οι σπουδαιότεροι από τους οποίους είναι ο Μολδάβας, ο Όρε κι ο Γίζερα. Ο Έλβας μαζί με τον Δούναβη, αρδεύουν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ο παραπόταμος του Δούναβη Μοράβας διασχίζει τη νότια Τσεχία. Ο Όντερ πηγάζει από την άνω Σιλεσία και μόνο ο άνω ρους αυτού ανήκει στην Τσεχία.
πηγή:livepedia.gr
Advertisements