Νόμισμα- οικονομία

Το νόμισμα της Τσεχίας, είναι η τσεχική κορόνα (Koruna česká). Μία τσέχικη κορόνα αντιστοιχεί σε περίπου 0,04 ευρώ.

Η οικονομία της Τσεχικής Δημοκρατίας στηρίζεται σε μακρόχρονη βιομηχανική παράδοση και υψηλής ποιότητας εργατικό δυναμικό. Αναπτύσσεται δυναμικά, είναι ανοιχτή στο διεθνές εμπόριο και ξένους επενδυτές. Το ποσοστό της βιομηχανίας στον ΑΕΠ παραμένει από τα υψηλότερα στην Ε.Ε.

Για τους ξένους επενδυτές αποτελεί η Τσεχική Δημοκρατία, σε κατά κεφαλήν αναλογία, έναν από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, ενώ τα 2/3 των ξένων επενδύσεων κατευθύνονται στους μη βιομηχανικούς τομείς.

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες τσεχικές εταιρείες κερδίζουν μια σταθερή θέση στις παγκόσμιες αγορές, κυρίως επειδή με επιτυχία ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις για ποιότητα, έγκαιρη παράδοση, ποσότητα και επιμέλεια της επεξεργασίας. Στις χώρες της Ε.Ε. εκτός από την ισχυροποίηση της θέσης του υπεργολάβου, οι τσεχικές εταιρίες κερδίζουν έδαφος σε αρκετούς κλάδους ως τελικοί προμηθευτές ολοκληρωμένων προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών. Αυξάνεται η σημασία της συνεργασίας στον τομέα παραγωγής.

πηγές: wikipedia.org, mataf.net & mzv.cz

Advertisements