Πληθυσμός

Το προσδόκιμο ζωής του πληθυσμού στο σύνολο είναι τα 78,31 έτη, σύμφωνα με εκτιμήσεις για το 2014. Οι άνδρες ζουν 75,34 χρόνια και οι γυναίκες 81,45 χρόνια, σύμφωνα με εκτιμήσεις για την ίδια χρονιά

Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 οι κάτοικοι είναι  10.436.560 και σύμφωνα με την εκτίμηση του 2014  οι κάτοικοι είναι 10.538.275.

πηγή:  wikipedia.org

Advertisements