Εκπαίδευση

Η ανώτατη εκπαίδευση στην Ιταλία είναι δομημένη σε ένα σύστημα, το οποίο αποτελείται από δύο κύριους άξονες: α) την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, β) μη πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση παρέχεται από 83 πανεπιστημιακά ιδρύματα τα οποία υπάγονται στους ακόλουθους τύπους: 58 Universities (Κρατικά Πανεπιστήμια), 17 non-State Universities (μη Κρατικά Πανεπιστήμια), 2 Universities for foreigners (Πανεπιστήμιο Ξένων Φοιτητών) 3 higher schools specialized in postgraduate university studies (Ανώτατα Ιδρύματα Μεταπτυχιακών Σπουδών) 3 telematic universities (Ανοικτά Πανεπιστήμια).

Η μη πανεπιστημιακή εκπαίδευση περιλαμβάνει 4 διαφορετικές κατηγορίες σπουδών: ανώτατες σχολές τεχνών – σχεδίου, ανώτατη εκπαίδευση στη σχολή μεταφραστών (language mediators), ανώτατη σχολή παιδαγωγικής εκπαίδευσης (σπουδές για την τεχνολογική εκπαίδευση) και σε αρκετούς ειδικευμένους τομείς (βιβλιοθηκονομία, διπλωματία, συντήρηση – αναστήλωση, στρατιωτικές σπουδές) όπου μαζί με τα αντίστοιχα ινστιτούτα σπουδών συμμετέχουν και τα αντίστοιχα υπουργεία που εμπλέκονται στους τομείς αυτούς εκτός του υπουργείου Παιδείας.

Τα Κρατικά Πανεπιστήμια (Università statali) τα οποία προσφέρουν γνώσεις και επιστημονική έρευνα και οργανώνουν κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών με παρακολούθηση μαθημάτων – σεμιναρίων και έρευνας.

Τα Μη Κρατικά Πανεπιστήμια (Università non statali) είναι αναγνωρισμένα από το κράτος και προσφέρουν αντίστοιχου επιπέδου σπουδές όπως τα κρατικά.

Τα Tεχνολογικά Πανεπιστήμια (Politecnici) τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στους τομείς της Αρχιτεκτονικής και Μηχανικής και υιοθετούν το ίδιο εκπαιδευτικό σύστημα όπως τα κρατικά πανεπιστήμια.

Το Πανεπιστήμιο Ξένων Φοιτητών Foreigners (Università per Stranieri) είναι κρατικά ινστιτούτα που είναι ειδικευμένα στην διδασκαλία και έρευνα για την ανάπτυξη και διάδοση της ιταλικής γλώσσας, πολιτισμού και λογοτεχνίας.

Τα Ανώτατα Ιδρύματα (Scuole Superiori) είναι αναγνωρισμένα με ειδική νομοθετική ρύθμιση από το κράτος ως ινστιτούτα ειδικευμένα στην παροχή στους φοιτητές σπουδών και επιστημονικής έρευνας. Προσφέρουν κυρίως διδακτορικές σπουδές.

Τα Ανοικτά Πανεπιστήμια (Università telematiche) είναι μη-κρατικά πανεπιστήμια ειδικευμένα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση τα οποία είναι αναγνωρισμένα από το κράτος.
πηγή: http://www.studysmart.gr

Advertisements